Biblio | Faculty Open Information System

Biblio

過濾器: 作者蔡宜倫  [清除所有濾鏡]
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Yi-Lun Tsai, 蔡宜倫 (2009).  流浪動物體表外寄生蟲感染病媒性病原之流行病學研究. 中華民國獸醫學會暨臺灣省畜牧獸醫學會九十八年度春季學術研討會. -69. Abstract
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有