Biblio

過濾器: 作者李文智  [清除所有濾鏡]
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Lien-Te Hsieh, 謝連德, Wen-Jhy Lee 李文智, & Chuh-Yung Chen 陳志勇 (1998).  Decomposition of Methyl Chloride in the Plasma Environment. 中華民國第八屆燃燒科技應用研討會 暨 國科會熱流學門研究成果發表會. 5.
1997
1996
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有