Biblio

過濾器: 作者蕭耀榮  [清除所有濾鏡]
2007
2006
2005
2004
Yaojung Shiao, 蕭耀榮, Li-Wen Chen 陳立文, & 吳裕虎 (2004).  機車CVT傳動系統之動態模擬. 中國機械工程學會第二十一屆全國學術研討會.
Yaojung Shiao, 蕭耀榮, Li-Wen Chen 陳立文, & 孫智興 (2004).  適路性汽車頭燈之研究. 中國機械工程學會第二十一屆全國學術研討會.
2003
2002
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有