Biblio | Faculty Open Information System

Biblio

過濾器: 作者黃雅琳  [清除所有濾鏡]
2012
2011
2009
Chi Tang, 唐琦, Ya-Lin Huang 黃雅琳, Kun-Yi Lin 林坤義, I-Chwen Jeng 鄭衣淳, & 王漢文 (2009).  莿竹林地內、外降雨量比較. 98年度中華農業氣象學年會暨「農業氣象環境與作物科學論文發表會」. Abstract
2008
2007
Sen-Hsiung Hsu, 徐森雄, Chi Tang 唐琦, 郭玉麟, 陳品如, & Ya-Lin Huang 黃雅琳 (2007).  高雄市之都市化對氣溫變化之影響. 2007『屏東科技大學』暨『北京科技大學』第二屆學術交流研討會論文集(A007). 4. Abstract
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有