Biblio

過濾器: 作者張金龍  [清除所有濾鏡]
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Jik Chang Leong, 梁智創, CHIN-LUNG CHANG 張金龍, & 吳宗育 (2007).  隧道內會車之流場分析. 第十二屆車輛工程學術研討會,VA03,屏東,11月16日,2007.
2006
, 楊淳盛, Jik Chang Leong 梁智創, & CHIN-LUNG CHANG 張金龍 (2006).  含氣泡液體的有效黏度分析. 2006年北京科技大學-國立屏東科技大學學術研討會,M-E028.
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1996
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有