Biblio

過濾器: 作者邱顯賓  [清除所有濾鏡]
2009
2008
Shyh-Shyan Liu, 劉世賢, Yi-Chun Chen 陳怡君, 邱顯賓, 邱乾順, & Liao Ming-Huei 廖明輝 (2008).  沙門氏桿菌抗藥性基因型之分析. 中華民國獸醫學會暨台灣省畜牧獸醫學會九十七年度春季研討會 .
Yi-Chun Chen, 陳怡君, 邱顯賓, 邱乾順, Shyh-Shyan Liu 劉世賢, & Liao Ming-Huei 廖明輝 (2008).  沙門氏桿菌抗藥性基因型之分析. 中華民國獸醫學會台灣省畜牧獸醫學會九十七年度春季學術研討會. -64.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有