Biblio

過濾器: 作者蕭迪元  [清除所有濾鏡]
2008
Shyh-Shyan Liu, 劉世賢, Yuan-Guey Lee 李元貴, 蕭迪元, & Liao Ming-Huei 廖明輝 (2008).  台灣牛隻呼吸道疾病監控. 中華民國獸醫學會暨台灣省畜牧獸醫學會九十七年度春季研討會.
Shyh-Shyan Liu, 劉世賢, 蕭迪元, 葉宛鑫, Liu 劉炳燦, & Liao Ming-Huei 廖明輝 (2008).  台灣重要牛隻呼吸道疾病監控. 中華民國獸醫學會台灣省畜牧獸醫學會九十七年度春季學術研討會. -77.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有