Biblio

過濾器: 作者林建成  [清除所有濾鏡]
2008
Bor-Tsuen Wang, 王?村, & 林建成 (2008).  多邊形平板結構之裂縫位置預測. 第十一屆全國機構與機器設計研討會.
Bor-Tsuen Wang, 王?村, & 林建成 (2008).  環形板之裂縫位置預測. 2008精密機械與製造科技研討會.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有