Biblio

過濾器: 作者張文欽  [清除所有濾鏡]
2010
Yung-Chuan Chen, 陳勇全, 張文欽, & SIE WUN FU 謝文富 (2010).  高分子光纖循環拉伸負載衰減分析. 中國機械工程學會第二十七屆全國學術研討會. 5.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有