Biblio

過濾器: 作者嚴中廷  [清除所有濾鏡]
2012
, 嚴中廷, & Wu 吳育仁 (2012).  滾銷式齒形鏈傳動系統之幾何優化設計. 中國機械工程學會第29屆全國學術研討會,論文編號:1918. Abstract
2011
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有