Biblio

過濾器: 作者許祥純  [清除所有濾鏡]
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Shyang-Chwen Sheu, 許祥純, & Yu-Jing Tseng 曾?菁 (2004).  台灣五葉松松針抗腫瘤活性之評估. 生物多樣性在農業生技產業發展之國際學術研討會.
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1991
1990
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有